Koncept

Idégrundlag

  • Det er kun få ejere, der løbende har et klart billede af deres virksomhed fra en ny ejers perspektiv.

  • Kun hver 10. af alle påbegyndte salgsprocesser ender med et salg, og selv ved et gennemført salg, er salgsprisen ofte lavere end sælgerens forventninger.
  • Er virksomheden ikke velforberedt, kan salgsprocessen strække sig over 12 måneder eller mere. Er man langt inde i en sådan salgsproces, kan det være usikkert og uoverskueligt at starte forfra, og man er ofte sårbar overfor krav om prisreduktion, f. eks, med henvisning til at der er forhold, der ikke er tilstrækkeligt dokumenterede.

Alt for ofte ser ejeren først virksomheden som et salgsobjekt, når salgsplanerne bliver meget konkrete, eller når ejeren får en henvendelse fra en interesseret køber. Så er det imidlertid typisk for sent at optimere værdien af virksomheden.

opti-MA er målrettet mod at hjælpe mindre og mellemstore virksomheder med at stå stærkest muligt i en salgssituation. Vi bygger på følgende 4 principper:

  1. En målrettet indsats over 1-3 år øger værdien af virksomheden betragteligt.

  2. Enhver virksomhed skal vurderes på sine egne præmisser. Selv indenfor samme branche kan virksomhedernes styrker og strategiske prioriteringer være vidt forskellige. 

  3. Vi engagerer os personligt i hvert eneste opgave og derfor arbejder vi kun med et begrænset antal opgaver samtidigt.

  4. Vores honorar afhænger af, at det lykkedes at gennemføre et succesfuldt salg og betales først, når vi er i mål.
Marselis Advokater
M&A Frontline
M&A Frontline
Marselis Advokater
M&A Frontline
M&A Frontline