SPECIALER

Salgsmuligheder og prisdannelse udvikler sig hele tiden, og der er stor forskel fra branche til branche. Det er derfor afgørende, at man løbende følger markedet. Vi fokuserer i vores opgaver altid på anvendelse af vores kernekompetencer. Vi er gode til at finde den rette nye ejer til virksomheder, og vi udvikler til stadighed vores kompetencer i overensstemmelse med udviklingen i omgivelserne, herunder industrien i almindelighed.

Der er en stadig stigende global konkurrence, distribueret global produktion og nye globale netværk, understøttet af nye teknologier.

Vi har med vores baggrund og erfaring, kompetencer til både at medvirke til løsning af opgaver inden for traditionelle danske industrier, men også de mere globalt orienterede og nye industrier, der bl.a. fokuserer på ressourcer og miljø, herunder arbejder vi med virksomheder indenfor: 

  • Healthcare/Life Science
  • Energy/Environment
  • Food
  • Technology

Vi følger løbende udviklingen i disse markeder både i Danmark og internationalt.

Marselis Advokater
M&A Frontline
M&A Frontline
Marselis Advokater
M&A Frontline
M&A Frontline