SAGSFORLØB

Et opti-MA forløb tager altid udgangspunkt i scenarier for et optimalt salg af virksomheder, der ligner din virksomhed. Indenfor de brancher vi arbejder i, har vi stor erfaring med, hvilke muligheder der er og med markedsprisen på virksomheden. 

Sagsforløbet tager altid udgangspunkt i den konkrete virksomhed. Forløbet tilrettelægges, så det matcher de muligheder og udfordringer, der gør, at netop din virksomhed står stærkere på det tidspunkt, hvor et salg blive aktuelt. Det er en struktureret proces, der kan tage alt fra et halvt år til 3 år.  Selve salget kan være en del af processen eller blive aktuelt på et senere tidspunkt. 

Foranalyse

Ved opstart gennemføres en grundig analyse af virksomhedens styrker, mulige udfordringer, optimeringsmuligheder, værdiansættelse etc.

værditilvækst

Vi kortlægger konkrete optimeringstiltag for virksomheden, hvordan de på virker værdien og hvad det vil kræve at realisere det.

Optimering

Sammen med ejeren følges løbende op på optimerings initiativerne og på den aktuelle transaktionsaktivitet på markedet.

Salgsproces

Den egentlige salgsproces startes efter optimeringen og omfatter informations-memorandum, LOI, due diligence og overdragelsesaftale.

 

 

 

Marselis Advokater
M&A Frontline
M&A Frontline
Marselis Advokater
M&A Frontline
M&A Frontline